Լրացուցիչ կրթություն

ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր» ՊՈԱԿ

 

Լրացուցիչ կրթական ծառայության պայմանագիր

— 2018թ. Ք. Երևան

Ընդհանուր դրույթներ

Լրացուցիչ կրթական ծառայության (այսուհետ՝ Ծառայություն) պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր) կնքում են ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ի (այսուհետ՝ Կրթահամալիր) ………………………… դպրոցի (այսուհետ՝ Դպրոց) ……….. ……….դասարանի սովորողը ……………………………….. ……       (այսուհետ՝ Սովորող), Սովորողի օրինական ներկայացուցիչը ……………. ……………..(այսուհետ՝ Օրինական ներկայացուցիչ) և Դպրոցի ղեկավարը (այսուհետ՝ Ղեկավար) Սովորողին լրացուցիչ կրթական ծառայույուն մատուցելու մասին: Պայմանագիրը նախատեսված է Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենքով (այսուհետ՝ Օրենք), Կրթահամալիրի զարգացման ծրագրով, կանոնադրությամբ:

Պայմանագրի առարկան

Պայմանագրի առարկան սովորողի նախասիրությունները և հետքրքրությունները բավարարելու նպատակով Ծառայության իրականացումն է: Ծառայության բովանդակությունն է (այսուհետ՝ Բովանդակություն).

 

Երաժշտական կրթություն՝դաշնամուր՝ հետևյալ ուսումնական պլանով՝

Դաշնամուր, ջութակ, կիթառ  ֆլեյտա, շվի, թավջութակ-շաբաթական 2 ժամ, դասավանդող ——————-անհատական ուսուցում

Սոլֆեջիո, շաբաթական 1 ժամ, խմբային ուսուցում

Երգչախումբ, շաբաթական 2 ժամ, խմբային ուսուցում

 

Կողմերի պարտականությունները և իրավունքները

Սովորողը պարտավոր է.

 • մասնակցել Բովանդակությամբ որոշված բոլոր պարպմունքներին և չուշանալ դրանցից.
 • պարապմունքի ժամանակը այլ նպատակով չօգտագործել.
 • անկանխատեսելի բացակայելու կամ ուշանալու դեպքում տեղեկացնել դասավանդողին:

 

Սովորողն իրավունք ունի.

 • մասնակցելու Բովանդակությունը կազմելուն.
 • Բովանդակությունում փոփոխություն առաջարկելու:

 

Օրինական ներկայացուցիչը պարտավոր է.

 

 • ապահովել Սովորողի մասնակցությունը պարապմունքներին
 • Սովորողին ապահովել անհրաժեշտ գործիքներով, պիտույքներով, գրականությամբ
 • ժամանակին կատարել պայմանագրով որոշված վճարումները:

Օրինական ներկայացուցիչը իրավունք ունի.

 • մասնակցելու Բովանդակությունը կազմելուն
 • Բովանդակությունում փոփոխություն առաջարկելու
 • ժամանակից շուտ լուծելու պայմանագիրը՝ նշելով պատճառները:

 

 

Դասավանդողը պարտավոր է.

 • չուշանալ պարապմունքներից
 • պարապմունքի ժամանակը այլ նպատակով չօգտագործել
 • կատարել սովորողի հաշվառում
 • ապահովել Բովանդակության իրականացումը
 • Օրինական ներկայացուցչին և Ղեկավարին պարբերաբար տեղեկացնել սովորողի գործունեության մասին

 

Պայմանագրի գինը

 1. Ստացած Ծառայության համար Օրինական ներկայացուցիչը պարտավորվում է Կրթահամալիրի հաշվարկային հաշվին փոխանցել … ՀՀ դրամ, վճարումները սահմանված կարգով անել փոխանցումով` կիսամյակային՝ մինչև սեպտեմբերի 5-ը և մինչև փետրվարի 5-ը, կամ ամսական` վճարելով ութ հազար (8000 ) ՀՀ դրամ. ամսական վճարման դեպքում վճարումը կատարել մինչև տրված ամսվա 5-ը` այն հաշվով, որ առաջին հինգ ամիսների համար վճարումը կատարված լինի մինչև դեկտեմբերի 20-ը, իսկ երկրորդ հինգ ամիսների համար՝ մինչև մայիսի 20-ը:
 2. Ոչ լրիվ ուսումնական տարվա դեպքում ստացած կրթական ծառայությունների վճարը հաշվարկվում է ամիսը …. (…. հազար) ՀՀ դրամ:

 

Պայմանագրի լուծման հիմքերը

Պայմանագիրը լուծվում կամ գործողությունը դադարում է սահմանված կարգով.

1) Օրինական ներկայացուցչի և Սովորողի նախաձեռնությամբ, երբ դժգոհ են մատուցված Ծառայությունից:

2) Ղեկավարի նախաձեռնությամբ՝ երբ Օրինական ներկայացուցիչը կամ սովորողը չի կատարում պայմանագրով որոշված պարտականությունները:

3) այլ դեպքերում:

 

Որևէ հիմքով պայմանագիրը լուծելու դեպքում արդեն մուծված գումարը չի վերադարձվում:

Պայմանագիրը գործում է մինչև հունիսի 30-ը :

 

Կողմերի ստորագրությունները

Օրինական ներկայացուցիչ՝                       Երաժշտության ուսումնական կենտրոնի ղեկավար                                                                                                    Անուն————-                                                                                     Ս.Ճաղարյան                                                Ազգանուն-                                                                                              j.sveta@mskh.am                                                     Ստորագրթյուն—                                                                                  Հասցե Բաբաջանյան 25                                      Էլ. Հասցե—                                                                                             Հեռախոս 098 919 920                                          Անձնագիր                                                                                              Բանկային հաշվի համար                          Հեռախոս—                                                Հայէկոնոմբանկ Մետաքս մասնաճյուղ հ/հ163218137665

 

 

Սովորող

Անուն

Ազգանուն

 

http://highschool.mskh.am/archives/14859

 

Երաժշտ. կենտրոնի զբաղվածությունը-դասացուցակ

 

Լրացուցիչ կրթության պայմանագիր ՀՀ ԿԳՆ

Երաժշտության լրացուցիչ կրթության 2018-2019 ուստարվա ընդունելություն- 84 սովորող

Դաշնամուր՝

Ընդունելություն 2018-2019

 դասավանդող` Սվետա Ճաղարյան

 

1.Մարիամ Գևորգյան            Արևելյան/դ
2.Գոռ Զարգարյան                 181 դպ.               —
3.Վան Գրիգորյան                 միջին/դ
4.Հայկ Չագոյան                       մ/դ
5.Սվետլանա Համբարձումյան  մ/դ
6.Արփինե  Խաչատրյան           մ/դ
7.Մանե Ասլամազյան               մ/դ
8.Մառա Մկրտչյան                  մ/դ
9.Հուրի Իսկանյան                   Ա/դ
10.Մարինա Սահակյան              181 դպ.
11. Մառա Մկրտչյան                     մ/դ

Դասավանդող`Լիլիթ Առաքելյան

1.Արեգ Սերոբյան                     մ/դ

 1. Տիգրան Սերոբյան ա/դ

3.Մանե Մկրտչյան                    մ/դ

 1. Դավիթ Բլեյան արևմտյան/դ
 2. Ալեք Ֆրանգյան արևմտ./դ

6.Արթուր Սարյան                      արևելյան/դ

7.Էլեն Բաբայան                       մ/դ

8.Հակոբյան Արփի                     արևելյան/դ

9.Պետրոսյան Հասմիկ                181/դ

10.Տեր-Պետրոսյան Սաթինե       մ/դ

 1. Սիլվի Կարապետյան մ/դ
  12. Սևադա Սարգսյան արևմտ./դ

Լուսինե Թարխանյան

1.Հասմիկ Բաղրամյան            արևմտ/դ
2.ՄարիաԱրզումանյան       արևմտ/դ
3.Սոնա Սարգսյան              արևտ/դ
4.Գագիկ Հարությունյան     մ/դ
5.Լիռա Խաչատրյան          մ /դ
6.Ռոզի Մովսիսյան              մ/դ
7.Մարիա Գրիգորյան          մ/դ
8.Վահան Սարգսյան             արևմտ/դ

 

Գայանե Գալստյան

1.Գայանե Բալաբանյան          Հ/դ                 նոր
2.Վարդան Մակարյան              Հ/
3.Վիկտորիա Զարգարյան
4.Գայանե խաչատրյան
5.Նարե Սուքիասյան                   Հ/դ
6.Աննա  Բալասանյան              Հ/դ
7.Աննա Պետրոսյան                                       նոր
8.Ադամ Բենսաիդ                     Ն/դ
9.Լիլիթ Բաղդասարյան             Ն/դ
10.Մերի Նահապետյան               Հ/դ

Հասմիկ Մաթևոսյան

1.Հասմիկ Սարգսյան-    Գ.դ
2.. Կարեն Գրիգորյան    Հյ/դ.
3.. Նարե Մանուկյան-    Գ.դ
4..Մարիամ Գրիգորյան-Մ.դ
5..Ռոզա Խաչատրյան-Մ.դ
6. Հովհանյան Գրետա-181 դպրոց
7.Աննա Պետրոսյան-Ավետիսյան դպրոց

 

Կիթառ Տաթև Աղաջանյան

1.Տիգրան Աբրահամյան       181 դպ.
2.Ռուբեն Մովսիսյան           մ/դ
3.Նազելի Տեր-Պետրոսյան     ա/դ
4.Դավիթ Պապոյան                   /դպ.
5.Նանե Ասատրյան                    մ/դ
6.Վռամ Բաբայան                      մ/դ .
7.Միլենա Ազիզխանյան           Մեհրաբյան բժշ. քոլեջ.
8.Արեգ Հակոբյան                        Արևելյան դ
9.Արեգ Նշանյան                           մ/դ
10Շուշան Ադամյան                            ա/դ
11Նունե Հովհաննիսյան                       մ/դ
12.Տիգրան Այվազյան                         մ/դ
13.Աիդա Համբարձումյան   181դ.
14.Վրեժ Մելքոնյան              181

.Ջութակ Գրիգորյան Լիլիթ

1.Հովսեփյան Ռուբեն
2.․Հովհաննիսյան Սոնա
3.․Գրիգորյան Անիտա
4․Թովմասյան Անահիտ
4․Եփրեմյան Քեթրին

Դավիթ Աֆրիկյանկիթառ

1..Նարեկ  Սարոյան
2..Արեգ Փարսիլյան
3..Իսա Սաիդ
4..Սամվել Ավետիսյան
5.Նազանի Սիմոնյան 184

Շվի Աննա Հովհաննիսյան
1.Հայկ Մանուկյան
2.Հասմիկ Մարտիրոսյան
3.Գոռ Մուրադյան

Ֆլեյտա Տաթև Մանվելյան
1.Գևորգ Խաչատրյան

 

 

 

 

 

Реклама