Սուրբ Պատարագի շարականների համերգային կատարում

Հունվարի 19, ժամը՝ 15:15, Մարմարյա սրահ

Ըստ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան հայրապետի՝ Սուրբ Պատարագի ժամանակ երկինքը բացվում է և հրեշտակներն իջնում են: «Երկինքը երկրի վրա». այսպես են քրիստոնյաներն ըմբռնում Սուրբ Պատարագի խորհուրդը: Պատարագով ողջ եկեղեցին դառնում է երկինք երկրի վրա և դրախտ՝  կենաց ծառի պտուղներով:


Պատարագի շարականների, ընթերցումների համերգային կատարում
Մակար Եկմալյան, Կոմիտաս

 Մայր դպրոց ( Բաբաջանյան 25), Մարմարյա սրահ
Համակարգումը՝ Երաժշտության, Լիսիցյան կենտրոնների, Ծեսերի բաց լաբորատորիայի
Պատասխանատուներ՝ կրթահամալիրի երաժշտության, մայրենիի դասավանդողներ, սովորողների երգեցիկ խմբեր.
Դպրաց դաս. Լիլիթ Առաքելյան
«Սեբաստացիներ» ուսուցչական երգչախումբ. խմբավար՝ Մարինե Ոսկանյան,
«Սեբաստացիներ» պատանեկան երգչախումբ. ղեկավար՝ Լուիզա Քեշիշյան, «Սեբաստացիներ» մանկական երգչախումբ, «Սեբաստացիներ» վոկալ համույթ. ղեկավար՝ Մարինե Մկրտչյան,
«Ակներ» ազգային երգի-պարի համույթ. ղեկավար՝ Աննա Երիցյան
Հանրակրթական երգչախմբեր. Հյուսիսային՝ Հասմիկ Մաթևոսյան, Հարավային՝ Մարիամ Մնացականյան, Արևելյան՝ Մարինե Ոսկանյան, Արևմտյան՝ Սեդա Թևանյան,
Քոլեջի «Սեբաստացի պատանիներ երգչախումբ». ղեկավար՝ Մարինե Մկրտչյան

Երգեհոնային նվագակցությունը՝ Լիլիթ Առաքելյանի
Պատարագի համառոտ բացատրությունը՝  Նունե Մովսիսյանի
Լուսաբանումը՝ Սմբատ Պետրոսյանի
Հյուրասիրության պատասխանատու՝ Վիկտորիա Հակոբյան

Պատրաստվում ենք Ուսումնական Պատարագի. նախապատրաստական փորձեր

Տերունական աղոթք. միասնական ընթերցում
Խորհուրդ խորին.«Հարություն Թոփիկյանի ուսուցչական երգչախումբ». խմբավար՝ Մարինե Ոսկանյան
Բարեխօսութեամբ.շարական խնկարկութեան. «Սեբաստացիներ» վոկալ համույթ. Մարինե Մկրտչյան
Հավատով խոստովանիմ. Ներսես Շնորհալի. միասնական ընթերցում
Սուրբ աստուած. միասնական կատարում.խմբավար՝ Մարիամ Մնացականյան
Հիշեա Տէր. միասնական կատարում.խմբավար՝ Լուիզա Քեշիշյան
Մարմին տէրունական. Արևելքի երգեցիկ խումբ. Մարինե Ոսկանյան
Հազարաց հրեշտակապետք. Քոլեջի «Սեբաստացի պատանիներ» երգչախումբ. Մարինե Մկրտչյան
Քրիստոս ի մեջ. միասնական կատարում. խմբավար՝ Մարինե Մկրտչյան
Սուրբ-Սուրբ. մենակատար՝ Թամար Մոսինյան
Ամէն Հայր երկնաւոր. Հարավի երգեցիկ խումբ. Մարիամ Մնացականյան
Յամենայնի. միասնական կատարում. խմբավար՝ Սեդա Թևանյան
Առաջի Քո, Տէր. միասնական ընթերցում
Հոգի Աստուծոյ. Դպրաց դաս. Աչեր Բաստաջյան, Լուիզա Քեշիշյան, Մարինե Ոսկանյան
Ամէն եւ ընդ հոգւոյդ քում. Կարինե Միքայելյան, Սամվել Դոխոյան
Հայր մեր. «Ակներ» ազգային երգի-պարի համույթ. Աննա Երիցյան
Ամեն հայր Սուրբ.Դպրաց դաս. Սյուզի Մարգարյան, Լուիզա Քեշիշյան, Սամվել Դոխոյան
Տէր, ողորմեա, Կոմիտաս. միասնական կատարում. խմբավար՝ Նելի Փիլոյան
Օրհնեալ է Աստուած. Հյուսիսի երգեցիկ խումբ. Հասմիկ Մաթևոսյան
Օրհնեցէք զՏէր յերկինս. միասնական ընթերցում
Լցաք. «Սեբաստացիներ» մանկական երգչախումբ. Մարինե Մկրտչյան
Գոհանամք ըզ Քէն. Արևմուտքի երգեցիկ խումբ. Սեդա Թևանյան
Ամէն եղիցի. «Սեբաստացիներ» պատանեկան երգչախումբ. Լուիզա Քեշիշյան
Օրհնեցից զՏէր. մենակատար՝ Թամար Մոսինյան
Հայրապետական մաղթերգ. միասնական կատարում. խմբավար՝ Մարինե Ոսկանյան


Միասնական կատարումներ, ընթերցումներ. տեքստեր

Տերունական աղոթք. միասնական ընթերցում
Հայ՛ր մեր, 
որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն  Քո, 
եկեսցէ արքայութիւն Քո, 
եղիցին կամք Քո 
որպէս յերկինս եւ յերկրի:
 Զհաց մեր հանապազորդ 
տո՛ւր մեզ այսօր. 
եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, 
որպէս եւ մեք թողումք
 մերոց պարտապանաց:
  Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն, 
զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն 
եւ փառք յաւիտեանս.  ամէն:

Խորհուրդ խորին. Կոմիտաս. «Հարություն Թոփիկյանի ուսուցչական երգչախումբ». Խմբավար՝ Մարինե Ոսկանյան

Բարեխօսութեամբ.շարական խնկարկութեան. «Սեբաստացիներ» վոկալ համույթ.Ղեկավար՝ Մարինե Մկրտչյան

Միասնական ընթերցում

Հաւատով խոստովանիմ եւ երկիր պագանեմ քեզ, Հայր եւ Որդի եւ սուրբ Հոգի. անեղ եւ անմահ բնութիւն. արարիչ հրեշտակաց եւ մարդկան եւ ամենայն եղելոց. Եւ ողորմեա քո արարածոց Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Սուրբ Աստուած. միասնական կատարում.խմբավար՝ Մարիամ Մնացականյան

Սուրբ Աստուած, Սուրբ եւ Հզօր, Սուրբ եւ Անմահ,
որ ծնարր ի հայտնեցար, ողորմեա մեզ:

Յիշեա Տէր. միասնական կատարում. խմբավար՝ Լուիզա Քեշիշյան

Յիշեա Տէր եւ ողորմեա,  Տէր ողորմեա, քեզ Տեառնըդ  յանձն եղիցուք.
Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա:


Մարմին տէրունական. Արևելյան դպրոցի  երգեցիկ խումբ. Մարինե Ոսկանյան

Հազարաց հրեշտակապետք. Քոլեջի «Սեբաստացի պատանիներ» երգչախումբ. Մարինե Մկրտչյան

Քրիստոս ի մէջ. միասնական կատարում. խմբավար՝ Մարինե Մկրտչյան

Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ
Որ էնն Աստուած աստ բազմեցաւ
Խաղաղութեան ձայն հնչեցաւ
Սուրբ ողջույնի հրաման տւաւ
Եկեղեցիս մի յանձն եղև
Համբոյրս յօդ լրման տւաւ
Թշնամութիւնն հեռացավ
Սերն ընդհանուրս սփռեցաւ:
Արդ պաշտոնեայք բարձեալ ըզ ձայն
Տուք օրհնութիւն ի մի բերան
Միասնական աստվածութեան
Որում սրովբեքն են սրբաբան:

Սուրբ-Սուրբ. Մենակատար՝ Թամար Մոսինյան

Ամէն Հայր երկնաւոր. Հարավի երգեցիկ խումբ. Սարիամ Մնացականյան

Յամենայնի. միասնական կատարում. խմբավար՝ Սեդա Թևանյան

Յամենայնի օրհնեալ ես, Տէր.
օրհնեմք զքեզ, գովեմք զքեզ,
գոհանամք զքէն, աղաչեմք զքեզ,
Տէր Աստուած մեր:

Առաջի Քո, Տէր–միասնական ընթերցում

 Առաջի քո Տէր, Որդի Աստուծոյ, որ պատարագեալ Հօր ի հաշտութիւն հաց կենաց բաշխիս ի մեզ. հեղմամբ արեան քո սուրբ, աղաչեմք ըզքեզ, ողորմեա արեամբ քով փրկեալ հօտի:

Հոգի Աստուծոյ. Դպրաց դաս. Աչեր Բաստաջյան, Լուիզա Քեշիշյան

Ամէն եւ ընդ հոգւոյդ քում. Կարինե Միքայելյան, Սամվել Դոխոյան

Հայ՛ր մեր, «Ակներ» ազգային երգի պարի համույթ. Աննա Երիցյան

Ամեն հայր Սուրբ. Դպրաց դաս. Սյուզի Մարգարյան, Աննա Երիցյան, Լուիզա Քեշիշյան, Սամվել Դոխոյան

Տէր ողորմեա .միասնական կատարում. խմբավար՝ Նելի Փիլոյան

Տէր ողորմեա՛, Տէր, ողորմեա՛,
Տէր ողորմեա՛, Տէր, ողորմեա՛,
Ամենասուրբ Երրորդութիւն,
Տուր աշխարհիս խաղաղութիւն:
Եւ հիւանդաց բժշկութիւն,
ննջեցելոց արքայութիւն:
Տէր ողորմեա՛, Տէր, ողորմեա՛,
Տէր ողորմեա՛, Տէր, ողորմեա՛,

Օրհնեալ է Աստուած. Հյուսիսի երգեցիկ խումբ. Հասմիկ Մաթևոսյան

Միասնական ընթերցում

Օրհնեցէք զՏէր յերկինս. Ալէլուիա։
Օրհնեցէք զնա ի բարձունս. Ալէլուիա։
Օրհնեցէք զնա ամենայն հրեշտակք նորա. Ալէլուիա։
Օրհնեցէք զնա ամենայն զօրութիւնք նորա. Ալէլուիա։

Լցաք. «Սեբաստացիներ» մանկական երգչախումբ. Խմբավար՝ Մարինե Մկրտչյան

Գոհանամք ըզ Քէն. Արևմուտքի երգեցիկ խումբ. Սեդա Թևանյան

Ամեն Եղիցի. «Սեբաստացիներ» պատանեկան երգչախումբ. խմբավար՝ Լուիզա Քեշիշյան

Օրհնեցից զՏէր. մենակատար՝ Թամար Մոսինյան

Հայրապէտական մաղթերգ. միասնական կատարում. խմբավար՝ Մարինե Ոսկանյան

Ամէն Հայի
Ամեն հայի սրտից բխած,
Լսիր այս ձայն, ով Աստված.
Երկար կյանք տուր Հայրապետին,
Երկար օրեր Հայոց Հոր.
Տեր, անսասան պահիր դու միշտ
Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ։
39 thoughts on “Սուրբ Պատարագի շարականների համերգային կատարում

 1. Уведомление: Հունվար ամսվա նախագծեր. երկրորդ ուսումնական շրջան | Լուիզա Քեշիշյանի Բլոգ

 2. Уведомление: Սուրբ Պատարագ | Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

 3. Уведомление: Մանկավարժական ստուգատեսային ճամբար. հունվարի 10-30 | Մանկավարժության կենտրոն

 4. Уведомление: Մանկավարժական ստուգատեսային ճամբար. հունվարի 10-30 | Մանկավարժության կենտրոն

 5. Уведомление: Ձմեռային ազգագրական փառատոն 2022` կազմակերպում, մասնակցություն, օրակարգ – Հանրակրթական ազգագրություն

 6. Уведомление: Հունվար ամսվա անհատական աշխատաժամանակ — Սեբաստացիական մեդիադարակ

 7. Уведомление: Ուսումնական Պատարագ. 19.01.2022 | Մարինե Մկրտչյան

 8. Уведомление: Ուսումնական պատարագ | Լիլիթ Առաքելյան

 9. Уведомление: Հունվարի 19 — Ուսումնական օրացույց

 10. Уведомление: Բլոգային-նախագծային վերապատրաստում. հունվարի 18-21 | Վերապատրաստման բլոգ

 11. Уведомление: Վարչական խորհրդի նիստ — Գրասենյակ

 12. Уведомление: 17.01-21.01-ի ճամբարային աշխատակարգ – Աննա Ստեփանյան

 13. Уведомление: Ձմեռային ճամբար (հունվարի 17-21) — Սոֆյա Այվազյան

 14. Уведомление: Ճամբարային երկրորդ  շաբաթվա ամփոփում | Հասմիկ Մաթևոսյան

 15. Уведомление: Հունվար ամսվա ամփոփում. հունվարի 10-31 | Երաժշտության ուսումնական կենտրոն

 16. Уведомление: «Ուսումնական պատարագ» ամփոփում | Հասմիկ Մաթևոսյան

 17. Уведомление: Մասնագիտական խմբի աշխատաքնը հունվար ամսին | Ծեսերի բաց լաբորատորիա

 18. Уведомление: Հունվար ամսվա ամփոփում. հունվարի 10-31 | Երաժշտության ուսումնական կենտրոն

 19. Уведомление: Ուսումնական պատարագ | Երաժշտության ուսումնական կենտրոն

 20. Уведомление: Երաժշտության մասնագիտական խմբի աշխատաքնը հունվար ամսին | Ծեսերի բաց լաբորատորիա

 21. Уведомление: Հունվար ամսվա ամփոփում | Երաժշտության ուսումնական կենտրոն

 22. Уведомление: Ուսկենտրոնի հունվար ամսվա կատարած աշխատանքների ամփոփում | Երաժշտության ուսումնական կենտրոն

 23. Уведомление: Սուրբ Պատարագի շարականների համերգային կատարում | Մարինե Մկրտչյան

 24. Уведомление: «Ուսումնական պատարագ» ամփոփում | Հասմիկ Մաթևոսյան

 25. Уведомление: Հունվարի 17-Հունվարի 21 — «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր Հարավային դպրոց-պարտեզ

 26. Уведомление: 24.01-27.01-ի ճամբարային աշխատակարգ – Աննա Ստեփանյան

 27. Уведомление: «Ուսումնական պատարագ» նախագծի համերգ-ամփոփում | Հասմիկ Մաթևոսյան

 28. Уведомление: «Ուսումնական պատարագ» նախագծի համերգ — Շողիկ Զեյնալյան

 29. Уведомление: «Ուսումնական պատարագ» նախագիծ համերգ — Շողիկ Զեյնալյան

 30. Уведомление: Ձմեռային ազգագրական փառատոն 2022․ ամփոփում – «ԼԻՍԻՑՅԱՆ» ԾԵՍԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 31. Уведомление: Ուսումնական պատարագ-համերգ նախագծի ամփոփում — Մարինե Ոսկանյան

 32. Уведомление: Ուսումնական պատարագ մարմարյա սրահում — «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր Հարավային դպրոց-պարտեզ

 33. Уведомление: Բլոգային-նախագծային վերապատրաստում. փետրվարի 15-18 | Վերապատրաստման բլոգ

 34. Уведомление: Ուսումնական ժամերգություն | Սվետա Ճաղարյան

 35. Уведомление: Սուրբ Պատարագի շարականների համերգային կատարում | Սվետա Ճաղարյան

 36. Уведомление: Սուրբ Պատարագի շարականների համերգային կատարում | Սվետա Ճաղարյան

 37. Уведомление: Բլոգային-նախագծային վերապատրաստում. հունիսի 21-ից 24-ը | Վերապատրաստման բլոգ

 38. Уведомление: Սուրբ Պատարագի շարականների համերգային կատարում | «Սեբաստացիներ» մանկական երգչախումբ

 39. Уведомление: Ուսումնական ժամերգություն նախագծի կազմակերպումը. հետազոտական աշխատանք | Հասմիկ Մաթևոսյան

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s