Նախագծային խմբի առցանց-հեռավար սեմինար պարապմունք

Մայիսի 6.17.30
Մասնակիցներ՝ երաժշտության, պարի դսավանդողներ

Օրակարգում՝

!. «Մայիսյան հավաք» -ի Դյուցազնապատում-համերգի պատրաստվածության մասին
երաժիշտ պատասխանատուների հաղորդումը. խնդիրներ

2. Առցանց ուրբաթ-համերգ, Առավոտյան պարապմունք.կազմակերպում,խնդիրներ