Մանկավարժական գարնանային բաց հեռավար դպրոց. մարտի 23-27

Օր առաջին՝
մարտի 23`Առցանց  մասնագիտական առարկայական սեմինար պարապմունք 
նախագծային խմբով.
Լուսաբանումը՝ Աննա Երիցյանի

Օր երկրորդ՝

Читать далее